obiective west property advisor
analiza west property advisor
evaluari west property advisor
despre west property advisor
Compania West Property Advisor activeaza in
domeniul serviciilor de consultanta financiara.
Suntem animati de pasiunea pentru lucrul bine
facut, suntem hotarati sa castigam si sa mentinem
increderea clientilor nostri furnizandu-le constant
servicii de inalta calitate profesionala.Valorile firmei
noastre izvorasc din profesionalismul cu care ne
tratam clientii, din modul transparent in care ne
conducem afacerile si din principiile pe care le
promovam in cadrul echipei noastre, principii care
vizeaza confidentialitate, respect si loialitate.
Evaluari pentru garantarea imprumuturilor bancare;
Evaluari pentru stabilirea valorii de piata a
proprietatii in vederea vanzarii, cumpararii, fuziuni-
achizitii;
Evaluari in vederea utilizarii rapoartelor în
exproprieri;
Evaluari pentru investitori, licitatori, lichidatori;
Evaluari pentru raportare financiara;
Evaluari pentru aport în natură pentru majorare de
capital
Analiza economico-financiara
Studii de fezabilitate si planuri de afaceri  
Analiza celei mai bune utilizari    
Analize economico - financiare pentru
diagnosticarea starii de performanta a echilibrului
financiar
Analiza costurilor
Studii si cercetari de piata
Consultanta finaciara pentru proiecte de investitie
Ne propunem sa ne impunem pe piata serviciilor
financiare si evaluare, ca o companie de referinta
pentru standardele profesionale superioare, prin
experienta, mobilitate si rapiditate.
De asemenea prin incurajarea dezvoltarii mediului
economic si stimularea investitiilor, dorim sa
participam la imbunatatirea climatului de afaceri
din Romania. Societatea se afla in continua
dezvoltare si are ca obiectiv stabilirea de filiale in
orasele importante ale tarii.
romana
WEST PROPERTY ADVISOR                                                      home l site map l about us l evaluari l cariere l contact l legal notice l terms of use l your privacy rights
west property advisor
evaluari, evaluare
avaliza, consultanta
Reevaluarea cladirilor poate aduce companiilor un
impozit mai mic
reevaluare
Ordinul 1752/2005 modificat si completat cu Ordinul 2374/2007
legifereaza si permite operatiunea de reevaluare a elementelor
patrimoniale. De asemenea Standardele Internationale de Contabilitate :
IAS 12 Active recunoscute la valoarea justa, IAS 16 Active corporale,
IAS 39 Instrumente financiare fac referire la reevaluarea activelor
acordandu-le o mare importanta.
Tinand cont de actele legislative in vigoare, societatile pot proceda la
reevaluarea imobilizarilor corporale care sunt in patrimoniul lor la
sfarsitul exercitiului financiar pentru ca acestea sa fie evidentiate la
valoarea de piata in contabilitate si implicit cu reflectarea rezultatelor
reevaluarilor in situatiile financiare care se intocmesc pentru acel
exercitiu.
Incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a efectuat
reevaluarea se va inregistra in contabilitate amortizarea calculata
pentru imobilizarile astfel reevaluate.
“Anul 2009 este marcat de mutatii semnificative in plan economic,
avand ca "radacina" principala zona surselor de finantare. Banii sunt
din ce in ce mai rari si, in consecinta, mai scumpi, astfel incat
strategiile financiare ale momentului sunt orientate spre cumpatare,
optimizare si economisire. Tendinta reflexa a tuturor actorilor din
mediul de business este de conservare a valorii”
Scaderile de preturi inregistrate in acest timp la tranzactionarea
Persoanelor juridice li se aplica o cota de impozitare stabilita prin hotararea Consiliului Local, ce
poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,5% din valoarea de inventar pentru cladirile aflate in
patrimoniu, pentru care persoanele juridice au efectuat cel putin o reevaluare in ultimii trei ani
anteriori anului fiscal de referinta.

Companiilor care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii trei ani anteriori anului fiscal de
referinta li se aplica o cota de impozitare intre 5% si 10%.
telefon:
0769 68 89 98
0726 19 97 99
fax:
0356 26 28 73
e-mail
office@wpa.ro
imobilelor influenteaza valoarea curenta de piata pe care o constata raportul de evaluare imobiliara.
Companiile pot profita acum pentru asolicita
reevaluarea cladirilor din patrimoniu, care le-ar ajuta sa
plateasca o suma mai scazuta ca impozit pe cladiri. In urma reevaluarii, impozitul pe cladiri se calculeaza
pe baza cotei minimale si la valoarea actuala de piata, care a atins cea mai mica cota din ultimii ani.
Diferenta care se poate economisi fata de anii precedenti depinde de momentul in care au fost cumparate
imobilele si de cat de repede compania solicita reevaluarea acestora, chiar fara sa astepte trecerea celor
trei ani fiscali. Este cert insa ca, in aceasta perioada, evaluarea constructiilor si terenurilor este o decizie
oportuna dincolo de intentia de reducere a impozitelor si ca trebuie acordata o atentie deosebita analizei
valorii fiecarui "reper" in parte.
Evaluarea acestor clase de active, care devenise o obligatie, onorata din 3 in 3 ani din cauza cresterii
iminente a cotei de impozitare, s-a transformat azi intr-o decizie manageriala rationala, cu o importanta
semnificativa atat pentru justetea valorilor contabile, cat si pentru identificarea de cai probabile de
optimizare a costurilor.
WEST PROPERTY ADVISOR
WEST PROPERTY ADVISOR
evaluari
analiza
obiectiv
contact